Lingvistik III, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, ge en praktisk orientering i transkription av verbal och icke-verbal kommunikation och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv. Kursen introducerar även korpuslingvistik och ger en fördjupning inom kvantitativ analys av språkliga data.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen