Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att studera kommunikation

Det här kursen i lingvistik behandlar transkription av verbal och icke-verbal kommunikation.

Kursen ger en praktisk orientering där studenten övar upp sin förmåga att hantera relevanta verktyg för transkription av autentiska inspelningar. Kursen behandlar fonetisk och fonematisk transkription enligt det Internationella fonetiska alfabetet (IPA), prosodisk transkription för svenska enligt prosodisk bastranskription för svenska och den svenska intonationsmodellen. Kursen behandlar även transkription av ett från svenskan avvikande språk samt transkription av icke-verbal kommunikation och samtalsinteraktion. Att studera kommunikation, 7,5hp kan också läsas som delkurs inom Lingvistik III, 30hp. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga laborationsrapporter och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  HT20:
  Maria Koptjevskaja Tamm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se