Semantik, 7,5 hp

Semantik handlar om betydelse ur ett språkstrukturellt perspektiv. Kursen innehåller en allmän orientering om betydelsebegreppet och därmed förknippad terminologi. Relaterat till detta presenteras och diskuteras grundläggande problem inom lexikal semantik, grammatisk semantik och satssemantik. Vidare ges en introduktion till logik och logisk semantik, till förhållandet mellan intonation och betydelse, och till språktypologisk forskning om semantik. Inom kursen ges även tillfälle till viss fördjupning inom modern semantisk teori, metod och tillämpning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen