Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Semantik

Den här är en kurs på grundnivå i lingvistik där vi fokuserar på betydelsebegreppet. Vi diskuterar grundläggande problem inom lexikal semantik, grammatisk semantik och satssemantik.

Semantik handlar om betydelse ur ett språkstrukturellt perspektiv. Kursen innehåller en allmän orientering om betydelsebegreppet och därtill förknippad terminologi. Relaterat till detta presenteras och diskuteras grundläggande problem inom lexikal semantik, grammatisk semantik och satssemantik. Vidare ges en introduktion till logik och logisk semantik, till förhållandet mellan intonation och betydelse, och till språktypologisk forskning om semantik. Inom kursen ges även tillfälle till viss fördjupning inom modern semantisk teori, metod och tillämpning. Kursen kan också läsas som delkurs inom Lingvistik III, 30hp. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en examinationsportfölj.

  Examinator

  HT20:
  Maria Koptjevskaja Tamm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se