Korpuslingvistik, 7,5 hp

Kursen introducerar korpuslingvistik och ger en fördjupning inom kvantitativ analys av språkliga data. Kursen ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper om konstruktion, annotering och analys av korpusar. Studenterna får under handledning utföra korpuslingvistiska studier samt utföra och utvärdera manuell och datadriven annotering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen