Pashto - ett språk i världen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger studenten tillfälle att förvärva orientering i det iranska språket pashto, främst talat i delar av Pakistan och Afghanistan, ett språk strukturellt avvikande från svenska. Under kursen berörs språkets huvudsakliga grammatiska, fonetiska, fonologiska, semantiska och pragmatiska drag, liksom även samhälleliga aspekter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen