Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurolingvistik

Kursen introducerar forskning inom neurolingvistik och ger en fördjupning i experimentella metoder och kvantitativ dataanalys.

Som student på kursen får du teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och presentation av experimentella neurolingvistiska studier. Du får under handledning utföra experimentella/empiriska studier med hjälp av verktyg som används inom neurolingvistisk forskning. 

Mer om kursen

Neurolingvistik, 7,5hp behandlar modern neurolingvistik utifrån såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Fokus i kursen ligger på

 • förståelse, produktion och interaktion för talat språk och skrivet språk i hjärnan
 • mental representation av enskilda ord och satser och diskurs i hjärnan
 • hjärnans pragmatiska processer
 • grundläggande behandling av neurolingvistisk metod och hjärnavbildning.

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande, analys och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik. Du tränas även i att resonera kring forskningens etiska aspekter. Dessutom täcker kursen relevanta områden inom kognitiv neurovetenskap såsom relevanta globala nätverk i hjärnan, i en fördjupad behandling av hjärnans funktionella anatomi.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Julia Uddén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  "Neurolingvistik är hjärnforskning om språk"

  Julia Uddén är forskare och delar sin tid mellan Institutionen för lingvistik och Psykologiska institutionen. Nyfikenheten på den mänskliga hjärnan ledde henne in på psyko- och neurolingvistik.

  Julia Uddén. "Neurolingvistik är hjärnforskning om språk"
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, grundnivå