Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurolingvistik

Kursen behandlar modern neurolingvistik utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursens fokus ligger på centrala delar inom neurolingvistiken: förståelse, produktion och interaktion för talat språk och skrivet språk i hjärnan; mental representation av enskilda ord respektive satser och diskurs i hjärnan, hjärnans pragmatiska processer, med genomgående grundläggande behandling av neurolingvistisk metod och hjärnavbildning. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande, analys och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik, inklusive resonemang kring forskningens etiska aspekter. Kursen ger en fördjupning inom kvantitativ och experimentell metod och kvantitativ dataanalys och tolkning. Dessutom täcker kursen relevanta områden inom kognitiv neurovetenskap såsom relevanta globala nätverk i hjärnan, i en fördjupad behandling av hjärnans funktionella anatomi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.