Lingvistik IV, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper i språkteori och språklig variation. Dessutom väljs en av fem delkurser som ger fördjupade kunskaper inom ett valt område.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen