Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i diskret matematik, formell språkteori och sannolikhetsteori som behövs för läsa fortsättningskurser i datorlingvistik eller språkteknologi. Kursen behandlar:

(1) mängdteori

(2) grafteori, relationer och funktioner

(3) formella språk med fokus på reguljära och kontextfria språk

(4) sannolikhetsteori och grundläggande statistiska metoder

(5) Markovmodeller.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen