Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Syntaktisk teori

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd.

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera en specifik syntaktisk teori.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en examinationsportfölj.

  Examinator

  Maria Koptkjevskaja Tamm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden