Syntaktisk teori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera en specifik syntaktisk teori.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen