Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Syntaktisk teori

  • 7,5 hp

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera en specifik syntaktisk teori.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.