Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språklig variation i tal, samhälle och texter

Variationer inom språk och metoder för hur de studeras står i fokus på denna kurs i lingvistik.

Kursen beskriver inomspråklig variation och verktyg och modeller för att studera denna. Här diskuteras faktorer som exempelvis ålder, kön, geografi och socialgrupp, och hur dessa korrelerar med den språkliga variationen. Flera språkliga delsystem och medier (tal och text) diskuteras.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom laborationsrapporter och inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden