Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språklig variation i tal, samhälle och texter

  • 7,5 hp

Kursen beskriver inomspråklig variation och verktyg och modeller för att studera denna. Här diskuteras faktorer som exempelvis ålder, kön, geografi och socialgrupp, och hur dessa korrelerar med den språkliga variationen. Flera språkliga delsystem och medier (tal och text) diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.