Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen beskriver inomspråklig variation och verktyg och modeller för att studera denna. Här diskuteras faktorer som exempelvis ålder, kön, geografi och socialgrupp, och hur dessa korrelerar med den språkliga variationen. Flera språkliga delsystem och medier (tal och text) diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen