Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematiska metoder för språkvetare

Kursen ger kunskaper i diskret matematik, språkets kvantitativa egenskaper, sannolikhetsteori och statistik.

Kursen behandlar

 • mängdteori, grafteori, relationer och funktioner
 • formella språk med fokus på reguljära och kontextfria språk
 • kvantitativa egenskaper i språket
 • sannolikhetsteori samt deskriptiv och inferentiell statistik

Kursen ges som delkurs på Lingvistik IV 30 hp, men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar med övningsmoment.

  Examination

  Kursen examineras genom kortare salsskrivningar.

  Examinator

  Mats Wirén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden