Deskriptiv lingvistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en djupare inblick i hur ett specifikt språk med begränsade deskriptiva resurser är uppbyggt. Utifrån befintligt språkmaterial med översättning lär sig studenten att analysera och beskriva aspekter av språkets morfologi, syntax, fonologi och lexikon ur språktypologiskt perspektiv. Kursen förbereder studenten för att kunna arbeta självständigt med beskrivning av aspekter av ett språk i ett eget projekt (t ex i en kandidatuppsats) som inte är ett för studenten tidigare känt språk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen