Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdokumentation

Det här är en kurs i lingvistik som behandlar det växande forskningsområdet språkdokumentation.

Hur kan vi förstå språkdokumentation och dess målsättningar? Vilka aktiviteter ingår? Och hur  kontrasterar det mot ett traditionellt deskriptivt perspektiv? Det är några av de frågor vi ställer på denna kurs som ger en introduktion till dokumentationslingvistik.

Språkdokumentation och samverkan

Kursen behandlar också praktiska och etiska aspekter av samverkan med lokalsamhälle och så kallades CBOs (Community-Based Organizations). Vi problematiserar vad det innebär att initiera och genomföra dokumentationsprojekt i resurssvaga områden med knapphändigt dokumenterade och ofta hotade minoritetsspråk.
Kursen berör vidare några av de specifika aktiviteter som ingår i dokumentationsarbete, som korpusskapande, långtidsarkivering och tillgängliggörande av primärdata. Kursen förbereder dig för att kunna bidra till språkdokumentation, till exempel genom ett examensarbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig rapport.

  Examinator

  Henrik Liljegren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden