Projektkurs, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett lingvistiskt forskningsprojekt (som kan ha inriktning mot allmän språkvetenskap, fonetik eller datorlingvistik). Projektarbetet innebär att studenten på heltid under fem veckor deltar i ett forskningsprojekt på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen