Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall träna att självständigt söka, läsa, värdera och sammanfatta klassisk och aktuell forskning inom området lingvistik. Vidare syftar kursen till att studenten skall träna att utveckla sin kompetens inom området läsande och författande av akademisk text med hjälp av de resurser som står till buds vid Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen