Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Planering av ett lingvistiskt projekt

Det här är en kurs i lingvistik som behandlar olika aspekter av forskningsplanering.

Kursen behandlar olika aspekter av forskningsplanering. Som deltagare på kursen tränas du i att självständigt och i dialog med andra planera för ett mindre forskningsprojekt. I arbetet med en projektplan får du lära dig att utforma en realistisk tidsplan, anknyta till relevant litteratur och skissa på lämpliga metoder, allt under beaktande av gällande forskningsetiska normer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och diskussionsträffar i studentgrupper. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. 

  Examinator

  HT20:
  Bernhard Wälchli

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se