Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad programmering för lingvister

Det här är en kurs på grundnivå i lingvistik där du som student får lära dig att lösa datorlingvistiska problem genom programmering.

Kursen ger kunskap och färdighet i hur man löser datorlingvistiska problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk. Kursen behandlar också hur dessa färdigheter kan tilllämpas vid konstruktion av ett större program. Kursen kan läsas som valbar delkurs inom Lingvistik V, 30hp eller som fristående kurs. 

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Laborationer, 5hp

  Delkursen ger kunskaper och färdighet i hur man löser datorlingvistiska problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk.

  Delkurs 2: Projektuppgift, 10hp

  Delkursen utgör en tillämpning av kunskaperna och färdigheterna från laborationerna. I ett projekt konstruerar studenten ett större program.

  Undervisning

  Undervisningen består av laborationer och gemensamma genomgångar. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en projektuppgift som redovisas muntligt och skriftligt. 

  Examinator

  HT20:
  Robert Östling

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se