Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik - kandidatkurs

Kandidatkursen utgör sista terminen på kandidatprogrammet i lingvistik. Under kursen skriver du ditt examensarbete och gör praktik på en arbetsplats eller inom ett forskningsprojekt.

På kandidatkursen i lingvistik får du möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du skaffat dig under utbildningen. Du gör praktik i arbetslivet och genomför en mindre forskningsuppgift som redovisas i en akademisk uppsats – ditt examensarbete. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp. 

  Delkurser

  Delkurs 1:  Praktik, 15 hp

  Under första delkursen gör du praktik på en arbetsplats, till exempel vis en myndighet, inom näringslivet eller inom ett akademiskt forskningsprojekt. Syftet med praktiken är att du ska få erfarenhet av tillämpa dina kunskaper om lingvistik och att knyta utbildningen närmare arbetsmarknaden. Praktiken på 6–10 veckor innebär att du på heltid tar del av verksamheten på din praktikplats och under handledning bekantar dig med ett flertal av de arbetsuppgifter som förekommer där.

  Delkurs 2: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Under den andra delkursen genomför du ditt examensarbete. Delkursen ger dig kunskaper om hur man utför en mindre forskningsuppgift och rapporterar det i en uppsats. Du tränas i att självständigt söka information och får öva dig i att muntligt och skriftligt presentera ditt arbete under dess olika faser.

  Undervisning

  Undervisningen består av praktik, seminarier och handledning. 

  Examination

  Delkurs 1: Praktik, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt intyg från praktikhandledaren och en kortfattad rapport skriven av studenten. 


  Delkurs 2: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) ventilering av det egna examensarbetet; iv) opponering på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Mats Wirén
  Ljuba Veselinova
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden