Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs

  • 15 hp

Kursen ger kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.