Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs

Det här är kursen för dig som vill skriva ditt examensarbete inom experimentell lingvistik och fonetik.

Kursen ger dig kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Du får öva dig i avancerad informationssökning och i att muntligt och skriftligt presentera ditt arbete under olika faser.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) ventilering av det egna examensarbetet; iv) opponering på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Mats Wirén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, lingvistik