Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik II - kurspaket

Kurspaketet Lingvistik II utgör andra terminen på kandidatprogrammet i lingvistik.

Kurserna inom Lingvistik II ger en introduktion till språkvetenskaplig metodologi och morfologisk och syntaktisk teori. De fördjupar dina kunskaper om tal och perception och ger dig träning i akademiskt skrivande. 

Kurspaketet Lingvistik II består av tre delkurser om vardera 7,5 hp. Läs mer om de olika kurserna på respektive kurssida:

Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
Talets akustik och perception, 7,5 hp

Observera att du som är programstudent utöver kurspaketet också läser en valbar kurs om 7,5 hp under termin 2. Denna kurs sökes separat via antagning.se.

Studenter och personal på fonetiklaboratoriet, Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér Bildbyrå
Fonetiklaboratoriet, Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér Bildbyrå
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar. 

  Examination

  Se respektive kurssida. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistor finns på kurssidorna för respektive kurs (se ovan). 

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Samordnare, kandidatprogrammet
  Studierektor, lingvistik