Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik III - kurspaket

Kurspaketet Lingvistik III utgör tredje terminen på kandidatprogrammet i lingvistik.

Kurserna inom kurspaketet ger en praktisk orientering i transkription av verbal och icke-verbal kommunikation, behandlar experimentella fonetiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv och tar upp betydelsebegreppet ur ett språkspecifikt perspektiv. Inom kurspaketet behandlas även korpuslingvistik, vilket ger en fördjupning inom kvantitativ analys av språkliga data. 

I kurspaketet ingår följande kurser:

Att studera kommunikation, 7,5 hp
Korpuslingvistik, 7,5 hp
Experimentalfonetik, 7,5 hp
Semantik, 7,5 hp

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på ling.su.se/utbildning. 

    Studentexpedition