Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk för döva I

Kursen vänder sig till dig som är döv och som vill fördjupa dina kunskaper i skriven svenska. Kursen förutsätter god färdighet i svenskt teckenspråk.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Är du antagen till en kurs vid Institutionen för lingvistik? Välkommen! I slutet av juli får du ett välkomstbrev med mer information om registrering och terminsstart.

Du hittar också informationen på vår webbplats:

Ny student vid Institutionen för lingvistik

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Två studenter och lärare i undervisningssal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

På kursen Svenska som andraspråk för döva I får du grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk. Vi går igenom grammatik, textgenrer och text- och språkstrukturer. Analysen av skriven svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket och du får övning i att översätta texter mellan svenska och svenskt teckenspråk.

I kursen ingår även övningar i att skriva olika slags texter i enlighet med språkriktighet, genre och textmönster. Du tränas i att använda relevanta språkhjälpmedel och lär dig principerna för muntlig framställning.

Behörighet

För att antas till kurser behöver du ha grundläggande behörighet. Utöver det krävs färdigheter i Svenskt teckenspråk motsvarande målen för kursen Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp (se kursplan).

Behörighet genom reell kompetens

Om du behärskar svenskt teckenspråk men inte har läst våra kurser upp till Svenskt teckenspråk IV behöver du ansöka om att få din behörighet prövad genom reell kompetens. Det gäller även dig som har teckenspråk som förstaspråk. För att din ansökan ska behandlas måste den vara komplett innan anmälan till höstterminen stänger den 19 april 2022.

Mer information och blankett för ansökan hittar du här:

Läs mer om behörighet genom reell kompetens

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser. 

  Delkurser

  Grammatik, 7,5 hp

  Under delkursen får du bekanta dig med grundläggande språkvetenskapliga begrepp och analysmetoder. Du får öva på att identifiera och beskriva språkliga drag i svenska på olika nivåer. Analysen av svenskans struktur görs så långt som möjligt kontrastivt mot det svenska teckenspråket.

  Textanalys, 7,5 hp

  Delkursen behandlar svenska texter inom olika genrer, såväl sakprosa som skönlitteratur, och deras språkliga kännetecken. Som student får du analysera olika typer av texter på olika språkliga nivåer och öva dig i att identifiera textmönster och typiska drag.

  Översättningsövningar, 7,5 hp

  Delkursen introducerar teoretiska och praktiska perspektiv på översattningsarbete mellan svenska och svenskt teckensprak. Du får kännedom om översattningsteori och översattningsprocessen med särskild fokus på översattning mellan svensk skrift och svenskt teckenspråk. Kursen innehaller praktiska övningar med tyngdpunkt på översattning till svenskt teckensprak.

  Textproduktion, 7,5 hp

  I sista delkursen övar du dig i att skriva olika typer av texter. Du lär dig att anpassa din text efter krav på språkriktighet, textmönster och genre. Delkursen innehaller också övningar i att använda ordböcker och andra språkliga hjälpmedel och du får bekanta dig med några grundläggande begrepp och metoder för muntlig framställning. 

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och gruppövningar. Närvaro vid seminarierna och gruppövningarna är obligatorisk.

  Undervisningen sker på svenskt teckenspråk. 

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, genom hemtentamen och en muntlig presentation. För detaljer se kursplan. 

  Examinator

  Krister Schönström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition