Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk för döva I

Kursen vänder sig till dig som är döv och som vill fördjupa dina kunskaper i skriven svenska. Kursen förutsätter god färdighet i svenskt teckenspråk.

På kursen Svenska som andraspråk för döva I får du grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk. Vi går igenom grammatik, textgenrer och text- och språkstrukturer. Analysen av skriven svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket och du får övning i att översätta texter mellan svenska och svenskt teckenspråk.

I kursen ingår även övningar i att skriva olika slags texter i enlighet med språkriktighet, genre och textmönster. Du tränas i att använda relevanta språkhjälpmedel och lär dig principerna för muntlig framställning.

LISD40
Foto: Jens Olof Lasthein
 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Grammatik, 7,5 hp

  Under delkursen får du bekanta dig med grundläggande språkvetenskapliga begrepp och analysmetoder. Du får öva på att identifiera och beskriva språkliga drag i svenska på olika nivåer. Analysen av svenskans struktur görs så långt som möjligt kontrastivt mot det svenska teckenspråket.

  Textanalys, 7,5 hp

  Delkursen behandlar svenska texter inom olika genrer, såväl sakprosa som skönlitteratur, och deras språkliga kännetecken. Som student får du analysera olika typer av texter på olika språkliga nivåer och öva dig i att identifiera textmönster och typiska drag.

  Textproduktion, 7,5 hp

  Här får du öva dig i att skriva olika typer av texter. Du lär dig att anpassa din text efter krav på språkriktighet, textmönster och genre. Delkursen innehaller också övningar i att använda ordböcker och andra språkliga hjälpmedel och du får bekanta dig med några grundläggande begrepp och metoder för muntlig framställning.

  Översättningsövningar, 7,5 hp

  Den sista delkursen introducerar teoretiska och praktiska perspektiv på översattningsarbete mellan svenska och svenskt teckensprak. Du får kännedom om översattningsteori och översattningsprocessen med särskild fokus på översattning mellan svensk skrift och svenskt teckenspråk. Kursen innehaller praktiska övningar med tyngdpunkt på översattning till svenskt teckensprak.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, hemtentamina och en presentation. För detaljerad information, se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition