Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk - lär dig grunderna I

 • 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på teckenspråk. Här lär du dig hur språket är uppbyggt och får prova på att kommunicera på svenskt teckenspråk.

Bekanta dig med ett språk som uttrycks i en helt annan språklig dräkt än den talade-lyssnade modaliteten. Teckenspråk – lär dig grunderna I är kursen för dig som vill veta mer om tecknade språk och själv vill prova på enklare kommunikation på svenskt teckenspråk.

Kursen innehåller både praktisk språkfärdighetsträning och teoretiska genomgångar av teckenspråkets struktur och grammatik. Kursen presenterar också ett historiskt perpektiv på dövsamhälle och teckenspråk och ger en orientering i hur de båda är integrerade med varandra.

 • Kursupplägg

  Undervisningen är i huvudsak webbaserad. En praktisk språkfärdighetsövning äger rum på campus. Närvaro på denna träff är obligatorisk. 

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och färdighetsövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning och ett språkfärdighetsprov.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledning

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden