Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns teckenspråk i förskoleåldern

Kursen behandlar grundläggande frågor om barns teckenspråksutveckling och ger kännedom om alternativ teckenkommunikation.

Tjej i förskoleåldern pratar teckenspråk med sin mamma hemma i soffan. Foto från Mostphotos
Foto från Mostphotos

På kursen Barns teckenspråk i förskoleåldern, 7,5 hp, studerar vi teckenspråkutvecklingen hos barn som tillägnar sig svenskt teckenspråk som första språk, men vi berör även frågor om barns språkutveckling i allmänhet. Barnets utveckling av expressiv förmåga såsom manuellt joller, gester och pekningar samt teckengrammatik och pragmatik studeras, liksom språklig medvetenhet. Kursen behandlar också barnets interaktiva förmåga under första levnadsåret, där vuxen-barnkommunikation diskuteras i ljuset av omgivningens betydelse för barnets tecken- och teckenspråkutveckling.  Kursen ger även kännedom om alternativ teckenkommunikation och tar upp frågor om avvikande språksutveckling hos barn.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom en digital hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk