Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att transkribera och annotera teckenspråkstexter

Kursen ger grundläggande färdigheter i att använda annoteringsverktyget ELAN för transkription och annotering av videoinspelad teckenspråkskommunikation. Kursen behandlar uppmärkning av tecken, satsenheter, icke-manuella markörer och syntaktisk information, samt principer för att bygga upp ett system för teckenspråkskorpus.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.