Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik I

Kursen vänder sig till dig som har goda kunskaper i svenskt teckenspråk och som vill studera teckenspråk ur ett språkvetenskapligt perpektiv.

Teckenspråkslingvistik I, 15 hp ger en grundläggande introduktion till språkvetenskap där fokus ligger på studiet av det svenska teckenspråket. Kursen belyser också teckenspråkets ställning i det svenska samhället och ger kunskaper om teckenspråksgemenskapen.

Kursen ges på svenskt teckenspråk och förutsätter därför att studenten har mycket god färdighet i svenskt teckenspråk. Kursen omfattar inte någon form av färdighetsträning i svenskt teckenspråk.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  Delkurser

  Språkvetenskaplig översiktskurs 4 hp

  Delkursen ger en introduktion till språkvetenskaplig forskning, introducerar grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en beskrivning av det svenska teckenspråkets grundläggande struktur. Kursen ger också en introduktion till grammatik och behandlar därvid centrala begrepp inom områdena
  fonologi, morfologi och syntax.

  Dövas språk, kultur och historia – en orientering 3,5 hp

  Kursen behandlar det svenska teckenspråkets ställning och dövas språkliga gemenskap i det svenska samhället ur samtida och historiskt perspektiv. Kursen belyser också dövas liv och kultur utifrån social, politisk och global kontext.

  Introduktion till teckenspråksgrammatik 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till tecknade språks struktur med avseende på fonologi, morfologi och syntax, samt de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Vidare berörs språkanvändning ur ett tvärspråkligt jämförande perspektiv.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk. 

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamina och redovisning på svenskt teckenspråk. 

  Examinator

  Pia Simper-Allen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  ”Viktigt att lära mig om mitt eget språk”

  Jonas Brännvall hade redan pluggat i flera omgångar och jobbat som både guide och tolk när han bestämde sig för att läsa teckenspråkslingvistik.

  Jonas Brännvall ”Viktigt att lära mig om mitt eget språk”
 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på Institutionen för lingvistiks utbildningssidor.

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk