Teckenspråkslingvistik I, 15 hp

Om kursen

Kursen ges på svenskt teckenspråk och förutsätter därför att studenten har mycket god färdighet i svenskt teckenspråk. Färdigheten kan ha förvärvats genom studier eller genom att studenten är teckenspråkig sedan uppväxten. Kursen omfattar inte någon form av färdighetsträning i svenskt teckenspråk.

Kursen ger en grundläggande introduktion till språkvetenskap där fokus ligger på studiet av det svenska teckenspråket. Kursen belyser vidare teckenspråkets ställning i det svenska samhället och ger kunskaper om teckenspråksgemenskapen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen