Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik I

Kursen ges på svenskt teckenspråk och förutsätter därför att studenten har mycket god färdighet i svenskt teckenspråk. Färdigheten kan ha förvärvats genom studier eller genom att studenten är teckenspråkig sedan uppväxten. Kursen omfattar inte någon form av färdighetsträning i svenskt teckenspråk.

Kursen ger en grundläggande introduktion till språkvetenskap där fokus ligger på studiet av det svenska teckenspråket. Kursen belyser vidare teckenspråkets ställning i det svenska samhället och ger kunskaper om teckenspråksgemenskapen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.