Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik II

  • 15 hp

Kursen omfattar studium av olika texter på svenskt teckenspråk, där studenten både teoretiskt och praktiskt arbetar med olika texttyper. Dessutom studeras teckenspråk i användning, där fokus ligger på språkligt uttryckssätt i olika sammanhang och med olika syften. I kursen introduceras även annoteringsverktyg för bearbetning och analys av teckenspråkslingvistiska data.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.