Teckenspråkslingvistik II, 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar studium av olika texter på svenskt teckenspråk, där studenten både teoretiskt och praktiskt arbetar med olika texttyper. Dessutom studeras teckenspråk i användning, där fokus ligger på språkligt uttryckssätt i olika sammanhang och med olika syften. I kursen introduceras även annoteringsverktyg för bearbetning och analys av teckenspråkslingvistiska data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen