Teckenspråkslingvistik II, 15 hp

Kursen omfattar studium av olika texter på svenskt teckenspråk, där studenten både teoretiskt och praktiskt arbetar med olika texttyper. Dessutom studeras teckenspråk i användning, där fokus ligger på språkligt uttryckssätt i olika sammanhang och med olika syften. I kursen introduceras även annoteringsverktyg för bearbetning och analys av teckenspråkslingvistiska data.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen