Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik I

Kursen vänder sig till dig som har goda kunskaper i svenskt teckenspråk och som vill studera teckenspråk ur ett språkvetenskapligt perpektiv.

Den här kursen ger en grundläggande introduktion till språkvetenskap där fokus ligger på studiet av svenskt teckenspråk. Kursen belyser också teckenspråkets ställning i det svenska samhället och ger kunskaper om teckenspråksgemenskapen.

Då undervisningen sker på teckenspråk och förutsätts att du som söker har mycket god färdighet i svenskt teckenspråk. Kursen omfattar inte någon form av färdighetsträning i svenskt teckenspråk.

Teckenspråkslingvistik I ges inom kanddatprogrammet i teckenspråk och tolkning (inriktning intramodal teckenspråkstolkning) men kan också sökas som fristående kurs.

LIT160
Figur ur Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29).
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Språkvetenskaplig översiktskurs, 4 hp

  Delkursen ger en introduktion till språkvetenskaplig forskning, introducerar grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en beskrivning av det svenska teckenspråkets grundläggande struktur. Kursen ger också en introduktion till grammatik och behandlar därvid centrala begrepp inom områdena fonologi, morfologi och syntax.

  Dövas språk, kultur och historia – en orientering, 3,5 hp

  Kursen behandlar det svenska teckenspråkets ställning och dövas språkliga gemenskap i det svenska samhället ur samtida och historiskt perspektiv. Kursen belyser också dövas liv och kultur utifrån social, politisk och global kontext.

  Introduktion till teckenspråksgrammatik, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till tecknade språks struktur med avseende på fonologi, morfologi och syntax, samt de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Vidare berörs språkanvändning ur ett tvärspråkligt jämförande perspektiv.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamina och inlämningsuppgifter. För detaljer, se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition