Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik III

 • 15 hp

Teckenspråkslingvistik III ger dig fördjupade kunskaper om tecknade språks struktur och uppbyggnad. Du introduceras för området Dövstudier och tränas i analys och akademiskt skrivande.

Kursen bygger vidare på Teckenspråkslingvistik I och II. I Teckenspråkslingvistik III fördjupas dina kunskaper om tecknade språks struktur genom ett fokus på fonologiska processer, grammatikaliseringsprocesser och lexikaliseringsprocesser. Kursen ger en introduktion till området Dövstudier, teckenspråkets historiska ställning och dövkulturens utveckling. Du får kännedom om aktuell teckenspråksforskning, om metoder för textanalys och du tränas i att skriva akademiskt. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Teckenspråksgrammatik I, 5 hp

  Delkurs 2: Dövstudier, 7,5 hp

  Delkurs 3: Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt, 2,5 hp

  Läs mer om varje delkurs i kursplanen. 

  Undervisning

  Undervisning ger genom campusförlagda föreläsningar och seminarier och genom föreläsningar på distans. 

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. Examinationsformerna varierar mellan delkurserna. Se kursplan för mer utförlig information om respektive delkurs examinationsformer. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för höstterminen 2020 kommer att finnas tillgänglig här två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Åsa Gustafsson, studierektor
  Rum C370
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 23 37
  E-post: asa.gustafsson@ling.su.se