Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik III

På kursen Teckenspråkslingvistik III fördjupas dina kunskaper om tecknade språks struktur och uppbyggnad. Du introduceras för området Dövstudier och tränas i analys och akademiskt skrivande.

Kursen bygger vidare på Teckenspråkslingvistik I och II. I Teckenspråkslingvistik III fördjupas dina kunskaper om tecknade språks struktur genom ett fokus på fonologiska processer, grammatikaliseringsprocesser och lexikaliseringsprocesser. Kursen ger en introduktion till området Dövstudier, teckenspråkets historiska ställning och dövkulturens utveckling. Du får kännedom om aktuell teckenspråksforskning, om metoder för textanalys och du tränas i att skriva akademiskt. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Teckenspråksgrammatik I, 5 hp

  Delkurs 2: Dövstudier, 7,5 hp

  Delkurs 3: Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt, 2,5 hp

  Läs mer om varje delkurs i kursplanen. 

  Undervisning

  Undervisning ger genom campusförlagda föreläsningar och seminarier och genom föreläsningar på distans. 

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. Examinationsformerna varierar mellan delkurserna. Se kursplan för mer utförlig information om respektive delkurs examinationsformer. 

  Examinator

  Pia Simper-Allen (examinator för helkursbetyg och Teckenspråksgrammatik I)
  Johanna Mesch (examinator för Dövstudier och Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition