Go to this page on our english site

Dövstudier

 • 7,5 hp

Kursen behandlar sociala och kulturella aspekter kring teckenspråk och dövsamhälle.

Kursen ger en introduktion till dövstudier och presenterar viktiga begrepp och teorier som används inom detta område. Kursen tar upp hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och hur samhället behandlar och har behandlat döva och teckenspråk genom historien. Kursen tar även upp teckenspråkslitteratur och dess roll som uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner. Kursen ges delvis på distans. 

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker genom campusförlagda föreläsningar och seminarier samt föreläsningar på distans.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen och en muntlig redovisning på svenska eller svenskt teckenspråk.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för höstterminen 2020 kommer att finnas här senast två månader före kursstart. 

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Åsa Gustafsson, studierektor
  Rum C370
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 23 37
  E-post: asa.gustafsson@ling.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen