Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik IV

Kursen fördjupar dina studier av språknivåer och språkvariation i teckenspråk.

Teckenspråkslingvistik IV fördjupar studiet av språknivåer och språkvariation i teckenspråk. Kursen ger dig en bred kunskap om teckenspråksinlärning av olika slag.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser om vardera 7,5hp. 

  Delkurser

  Teckenspråksgrammatik II 7,5 hp

  Delkursen fördjupar studiet av morfologisk och syntaktisk teori i teckenspråk. Delkursen introducerar studiet av semantik, med särskilt fokus på teckenspråk. Dessutom ger delkursen en översikt över variationen i världens språk.

  Teckenspråksinlärning 7,5 hp

  Delkursen behandlar olika aspekter av teckenspråksinlärning; barns språkinlärning, andraspråksinlärning och atypisk språkinlärning. Viktigare studier inklusive resultat kring området redovisas och diskuteras.Delkursen ger också en översikt över olika metoder inom forskning kring teckenspråksinlärning.

  Undervisning

  Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, delvis på distans.

  Examination

  Kursen examineras genom digitala hemtentamina och inlämningsuppgifter. För detaljerad information, se kursplan. 

  Examinator

  Pia Simper-Allen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden