Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk - kandidatkurs

 • 30 hp

På kandidatkursen skriver du ditt examensarbete i teckenspråk.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i teckenspråksteori och gestanvändning i teckenspråkskommunikation. Genbom arbetet med din uppsats får du också kunskaper och insikter om självständigt, vetenskapligt arbete.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Mats Wirén
  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.