Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ger kunskap i teckenspråksteori och om gestanvändning i teckenspråkskommunikation samt insikter i vetenskapligt arbetssätt visade genom en självständigt utarbetad vetenskaplig uppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen