Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik V

Kursen fördjupar studiet av grammatik och ger praktisk erfarenhet av språkdokumentation och korpuslingvistisk metod.

På Teckenspråkslingvistik V fördjupas dina kunskaper i teckensspråksgrammatik. Begreppet gester och deras förekomst i språk studeras och vi går igenom språkdokumentation och korpuslingvistisk metod. Som student får du praktisk träning i korpuskonstruktion och kunskaper om hur korpusar används för empiriska undersökningar av språkliga fenomen. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp. 

  Delkurs 1: Teckenspråksteori, 7,5 hp

  Delkursen ger en fördjupning i teckenspråksteori. Vidare studeras förekomsten av gester i teckenspråks- och talspråkskommunikation. 

  Delkurs 2: Teckenspråkskorpusar, 7,5 hp

  Delkursen ger en översikt över språkdokumentation i teckenspråk och korpuslingvistisk metod. Delkursen behandlar aktuella frågeställningar och ger insikter i och praktisk erfarenhet av korpuskonstruktion vad gäller datainsamling, urvalskriterier, annotering, etiska aspekter, långtidsarkivering
  och tillgängliggörande av primärdata. Kursen ger även praktisk kunskap om hur man använder korpusar för empiriska undersökningar av språkliga fenomen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom en digital hemtentamen och en inlämningsuppgift (delkurs 1) och genom löpande inlämningsuppgifter och en muntlig
  redovisning (delkurs 2).

  Examinator

  Pia Simper-Allen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida:

  Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk