Teckenspråksteori I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar beskrivningar av tecknade språk inom kognitiv lingvistik med betoning på kognitiv semantik och kognitiv grammatik. Vidare studeras förekomsten av gester i teckenspråks- och talspråkskommunikation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen