Teckenspråksteori II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuella frågeställningar avseende teckenspråkskorpusar, bland annat olika typer av annoteringsproblem och analysmetoder. De studerande ska dessutom tillämpa sina kunskaper på svenskt teckenspråkskorpusmaterial med hjälp av ELAN, ett multimodalt annoteringsverktyg.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen