Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk som nybörjarspråk I

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om teckenspråk. Du lär dig enklare kommunikation på teckenspråk och får kunskaper om teckenspråkets ställning i samhället, historiskt och idag.

Kursen Teckenspråk som nybörjarspråk I ger dig grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du lär dig hur händer och ansiktsuttryck används i teckenspråk och utvecklar en grundläggande färdighet i att kommunicera på teckenspråk. Du får dessutom kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning i samhället liksom insikter om skillnader och likheter mellan talat språk och teckenspråk. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser som också kan läsas fristående.

  Delkurser

  Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5hp
  Delkursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk. 

  Svenskt teckenspråk I, 10hp
  Delkursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. De grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet introduceras. 

  Svenskt teckenspråk II, 10hp
  Delkursen utvecklar studentens förmåga att förstå enklare texter och att delta i samtal på teckenspråk. Vidare behandlar kursen praktiska och teoretiska aspekter av teckenspråkets simultana karaktär liksom grundläggande principer för turtagning.  

  Dövas kultur och historia, 5hp
  Delkursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt beskrivs ur ett historiskt perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamina, språkfärdighetsprov, redovisningar och skriftliga presentationer. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
   Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk