Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk I

Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. Genom enklare samtal på teckenspråk får du träna dig i att förstå och använda vanligt förekommande tecken.

I kursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Som student utvecklar du din förmåga att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal. Kursen ger även en orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråk. Svenskt teckenspråk I, 10hp ingår som delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30hp (LIT400) men kan också läsas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av övningar och seminarier. 

  Examination

  Examination sker genom ett slutprov i språkfärdighet. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för Svenskt teckenspråk I finns i bifogad pdf (se s.3). 

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
   Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk