Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till studerande som som har grundläggande färdigheter i svenskt teckenspråk.

Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I kursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer.

Vidare introducerar kursen teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen, teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kunskapen om teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion

fördjupas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen