Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövas kultur och historia

Hur är det att vara döv i ett samhälle där normen är ett talat språk? Den här kursen behandlar teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv.

Kursen behandlar dövas kultur, teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv. Här belyses dövskolans betydelse och det tekniska utvecklingens påverkan på teckenspråkssamhället. Dövas kultur och historia, 5hp kan läsas som delkurs inom Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30hp (LIT400) eller som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom muntlig gruppredovinsing och en skriftlig presentation. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för Dövas kultur och historia finns i bifigad pdf (se s. 4).

 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
   Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk