Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Om kursen

I kursen övas förmågan att använda ett mer flexibelt språkbruk och en breddning av teckenförrådet sker. Dessutom utvecklar kursen förmågan att förstå teckenspråkstexter om olika ämnen. De studerande ska också öva sin förmåga att variera sina teckenval, producera olika typer av texter och utveckla ett förhållandevis korrekt språkbruk inom olika ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. De studerande övar också sin förmåga att utan förberedelser delta i samtal. Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på token, bojar, konstruerat agerande och enklare textbindning

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen