Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk IV

På Svenskt teckenspråk IV får du bredda ditt teckenförråd och träna på att använda ett flexibelt språkbruk.

På kursen utvceklas din förmåga att förstå teckenspråkstexter om olika ämnen. Du tränas i att variera dina teckenval och i att producera olika typer av texter och blir säkrare på att delta i spontana samtal. 

Kursen ger dig också kunskaper om den svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på token, bojar, konstruerat agerande och enklare textbindning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov bestående av komponenterna språkproduktion,
  språkförståelse och språklig interaktion.

  Examinator

  Ingela Holmström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för Svenskt teckenspråk IV hittar du på sidan 6 i dokumentet nedan. 

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden