Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk V

Kursen fördjupar dina färdigheter i svenskt teckenspråk. Du tränas i att samtala och producera teckenspråkstexter och får kunskaper om textanalys.

Svenskt teckenspråk V fördjupar dina färdigheter i svenskt teckenspråk. Fokus ligger på din förmåga att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter i såväl monolog- som dialogform. Dessutom utvecklas din förmåga att aktivt delta i samtal om kända ämnen med infödda talare av svenskt teckenspråk. Du får också träning i att uttrycka dig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger dig också kunskaper i analys av olika teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.

Kursbeskrivning LIT405 (pdf) (175 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av övningar i språkfärdighet. Studiebesök och genomförandet av föreskrivna uppgifter utgör kurskrav.

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov i språkfärdighet bestående av komponenterna språkproduktion, språkförståelse och språklig interaktion samt genom analys av olika typer av teckenspråkstexter med särskilt fokus på stil.

  Examinator

  HT20: Ingela Holmström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur
  Cassirer, P. (2015). Stilistiken. Ödåkra: Retorikförlaget, S. 10-24, 60-74, 102-122, 185-190. 57 sidor.

  Teckenspråkig litteratur
  SPSMPlay, digital plattform för teckenspråkstexter. Specialpedagogiska skolmyndigheten. https://spsmplay.spsm.se

  Svenskt teckenspråkslexikon. Stockholm: Institutionen för lingvistik. Elektronisk publicering genom http://teckensprakslexikon.su.se

  Språkresurser: Lärresurser på och om teckenspråk, teckenspråkstexter motsvarande 4 timmar. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

  Utbildningsradion, digital plattform för teckenspråkstexter https://www.ur.se/.

  Ytterligare litteratur om högst 70 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

 • Mer information

 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida:

  Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk