Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk

På den här kursen jämför vi svenskt teckenspråk med talad och skriven svenska. Vilka likheter och skillnader finns det mellan språken?

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenskt teckenspråk, STS, genom kontrastiva studier mellan STS och talad och skriven svenska. Du får studeras STS och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på̊ hur språken är uppbyggda. Vi diskuterar lexikon, morfologi och syntax och undersöker vilka likheter och skillnader det finns mellan språken på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå. Du lär dig därmed att analysera strukturerna i språken och att beskriva några av deras huvuddrag.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en dugga och en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Krister Schönström, schonstrom@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition