Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk

  • 7,5 hp

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk (STS) och talad samt skriven svenska vilket ska leda till fördjupade teoretiska kunskaper i STS. I kursen studeras STS och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på̊ hur språken är uppbyggda. För båda språken diskuteras lexikon, morfologi och syntax, dvs. deras likheter och skillnader på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.