Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk (STS) och talad samt skriven svenska vilket ska leda till fördjupade teoretiska kunskaper i STS. I kursen studeras STS och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på̊ hur språken är uppbyggda. För båda språken diskuteras lexikon, morfologi och syntax, dvs. deras likheter och skillnader på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen