Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk som nybörjarspråk

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om teckenspråk. Du lär dig enklare kommunikation på svenskt teckenspråk och får kunskaper om teckenspråkets ställning i samhället, historiskt och idag.

Studenter har undervisning i teckenspråk. Foto: Lena K Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Kursen Teckenspråk som nybörjarspråk ger dig grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du lär dig hur händer och ansiktsuttryck används i teckenspråk och utvecklar en grundläggande färdighet i att kommunicera på svenskt teckenspråk. Du får dessutom kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning i samhället liksom insikter om skillnader och likheter mellan talat språk och teckenspråk. 

Efter avslutad kurs finns möjlighet att söka till termin 2 på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska (TOSV)

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp

  Delkursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk. 

  Svenskt teckenspråk I, 10 hp

  Delkursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. De grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet introduceras. 

  Svenskt teckenspråk II, 10 hp

  Delkursen utvecklar studentens förmåga att förstå enklare texter och att delta i samtal på teckenspråk. Vidare behandlar kursen praktiska och teoretiska aspekter av teckenspråkets simultana karaktär liksom grundläggande principer för turtagning.  

  Dövas kultur och historia, 5 hp

  Delkursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt beskrivs ur ett historiskt perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en digital hemskrivning, prov i språkfärdighet, en muntlig redovisning och en skriftlig presentation. För detaljer, se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition