Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk III

 • 10 hp

Är du nybörjare med vissa för kunskaper i svenskt teckenspråk? Då är det här kursen för dig.

Du som redan har lite kunskap om svenskt teckenspråk, från introduktionskurser eller genom självständigt förvärvad språkfärdighet, är välkommen att söka denna kurs. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. 

Svenskt teckenspråk III utvecklar din förmåga att förstå innehåll i enklare texter och samtal på svenskt teckenspråk. Du får också träning i att själv framställa texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner, utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov bestående av komponenterna språkproduktion,
  språkförståelse och språklig interaktion.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledning

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden